[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    เว็บสพป.ปข.2

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์
ผู้เขียน : นางสาวปภัสสร มากดี
วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 226
Bookmark and Share


 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ art music dance talentobec

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔ เพื่อค้นหา คัดกรอง นักเรียนเข้าร่วมโครงการโดยการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจากการทดสอบการแสดง (Audition) ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินแห่งชาติ เพือให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

          รายละเอียดประกาศรับสมัคร (คลิกค่ะ) --->>> www.talentobec.net

           ประกาศฯ (คลิกค่ะ) --->>> myoffice/2557/news_pkn2file/art_prakad.pdf

          รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ (คลิกค่ะ) --->>> myoffice/2557/news_pkn2file/art_detail.pdf

          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

          จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน _/\_ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรมแหางชาติ ครั้งที่ 9 12 มิ.ย. 2561
      เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ค. 2561
      ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา SWIFT ขั้นพื้นฐาน 10 เม.ย. 2561
      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 7 ก.พ. 2561
      ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 29 ม.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010