[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    เว็บสพป.ปข.2

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ผู้เขียน : นางสาวปภัสสร มากดี
วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 662
Bookmark and Share


                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ obec channel

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กำหนดจัดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธ โดยแบ่งการออกอากาศเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. และช่วงที่ ๒ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง ๑๔,
OBEC Channel, VDO Conference, เว็บไซต์ www.obectv.tv,  www.youtube.com/obectvonline, 
www.facebook.com/obectvonline โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน และในช่วง “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” เป็นการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของนักเรียน ครู และโรงเรียน อาทิเช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PLC หรือ Best practice ที่เป็นเลิศ กิจกรรมเด่น/ต้นแบบของโรงเรียน ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ครู หรือนำเสนอครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง ครูที่มีเทคนิคในการสอนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครู หรือจะเป็นการนำเสนอเด็กเก่ง เด็กดีมีจิตอาสา/สร้างนวัตกรรม/ทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือตัวอย่างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรายการดังกล่าว
 
          รายละเอียดการจัดทำคลิปวีดีโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง
           (คลิกคะ) --->>> 
myoffice/2557/news_pkn2file/vdo.pdf
 
          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนส่งคลิปวีดิโอ
ความยาว ๓ - ๕ นาที หรือออกแบบภาพฉากหลังของรายการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในช่วง “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” โดยสามารถส่งได้ที่อีเมล์ ictpkn2@gmail.com ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๓๒ ๖๒๑ ๔๔๕ ต่อ ๒๔
 
          จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน _/\_

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรมแหางชาติ ครั้งที่ 9 12 มิ.ย. 2561
      เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ค. 2561
      ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา SWIFT ขั้นพื้นฐาน 10 เม.ย. 2561
      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 7 ก.พ. 2561
      ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 29 ม.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010